• 2009
  • χρωματιστά μελάνια και λάδι σε χαρτί κολλημένο σε ζωγραφισμένο μουσαμά
  • 15Χ20 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive our latest news and updates.

You have Successfully Subscribed!