• 2003
  • λάδι σε μουσαμά
  • 29,7x40 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this