• 2016
  • λάδι σε μουσαμά
  • 45 x 35 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this