• 2013
  • λάδι σε μουσαμά
  • 27 x 35 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this