• 2014
  • ακρυλικό σε χαρτόνι
  • 44,8 x 44,8 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this