• 1998
  • ακρυλικό σε χαρτόνι
  • 17,5x14,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this