• -
  • υδατογραφία και κάρβουνο σε χαρτί
  • 17,5x19,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this