• 1934
  • πενάκι σε χαρτί
  • 18x26,3 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this