• 2004
  • λάδι σε μουσαμά
  • 50x30 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this