• 2004
  • λάδι σε χαρτόνι
  • 35,5Χ21,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this