• 2002
  • αβγοτέμπερα σε χαρτόνι
  • 15x21 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this