• 2002
  • αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ
  • 26,7x34,1 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this