• 1998
  • λάδι σε κοντραπλακέ
  • 22,5x60 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this