• 2003
  • λάδι σε μουσαμά
  • 27,5 x 95,8 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this