• 2015
  • λάδι σε μουσαμά
  • 37 x 22 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this