• 2010
  • λάδι σε ξύλο
  • 100x133 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this