• (2009)
  • λάδι σε χαρτόνι
  • 32x13,8 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this