• 2004-05
  • λάδι σε μουσαμά
  • 176x215 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this