• 1993-98
  • λάδι σε μουσαμά
  • 50x40 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this