• 2005
  • χρώματα λαδιού σε ξύλο
  • 135X85 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this