• 1999
  • χρώματα λαδιού σε ξύλο
  • 15,5x102,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this