• χρώματα λαδιού σε ξύλο
  • 17,5 x 57 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this