• 1994
  • λάδι σε μουσαμά
  • 24x26 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this