• 2011
  • λάδι σε κοντραπλακέ θαλάσσης
  • 144 x 174 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this