• 1999
  • γύψινα εκμαγεία, μηχανισμοί προβολής, σχέδιο με μολύβι σε προετοιμασμένο κοντραπλακέ, μεταλλική κατασκευή
  • 190x50x40 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this