• 1997-99
  • λάδι σε ξύλο
  • 35x51 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

δίπτυχο