• λάδι σε ξύλο
  • 35x50 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

δίπτυχο