• 2012
  • μελάνι σε χαρτί
  • 29 x 20 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this