• 2002
  • αλουμίνιο και σίδερο με βαφή
  • 26x25x25 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this