• 2007
  • ακρυλικό και μελάνι σε χαρτί
  • 50 x 70 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this