• 2005
  • αβγοτέμπερα σε χαρτόνι
  • 23x13,7 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this