• (2004)
  • λάδι σε ξύλο
  • 17,7x13,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this