• 2002
  • πλαστικοποιημένη χαρτοκατασκευή με ακρυλικό συνδετικό υλικό σε ξύλο
  • 38x17x19 & 47x21x18 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this