• 2006
  • χρώματα λαδιού και τυπωμένο χαρτί σε πανί και ξύλο
  • 90x90 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this