• 2013-2014
  • μικτή τεχνική σε χαρτί
  • 22 x 15 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this