• 2007
  • τέμπερα σε μάρμαρο
  • 17 x 12 x 3 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this