• 2007
  • λάδι σε χαρτόνι
  • 23,5 x 18,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this