• 2003
  • ακρυλικό σε χαρτόνι
  • 13,5x11,2 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this