• 1997
  • σινικές μελάνες και ακουαρέλες σε χειροποίητο χαρτί
  • 52,7 x 36,7 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive our latest news and updates.

You have Successfully Subscribed!