• 1995
  • σχέδιο με μελάνι
  • 17,7 x 13,7 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this