• 1989
  • λάδι σε μουσαμά
  • 59,6 x 49,6 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this