• 1995
  • σινικές μελάνες και ακουαρέλες σε χειροποίητο χαρτί
  • 56 x 42,4 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive our latest news and updates.

You have Successfully Subscribed!