• 1995
  • σχέδιο με μελάνι
  • 17,8 x 12,4 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this