• -
  • λάδι σε χαρτί
  • 31,3 x 38 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this