• 1994
  • σινική μελάνι και υδατογραφία σε χαρτί
  • 28Χ37 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this