• 1999
  • υδατογραφία σε χαρτί
  • 28,5x21 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this