• 2002
  • λάδι σε μουσαμά
  • 162x130 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this