• 2013
  • λάδι σε μουσαμά
  • 100,3 x 100,4 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this