• 2003
  • υδατογραφία σε κινεζικό ρυζόχαρτο
  • 70 x 70 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this