• 2010
  • μολύβι και μελάνι σε χαρτί
  • 30 x 20 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this